Publikomröstning

Jag röstar på

bild 3 - Bergtagen

Tävlingsbidrag 3

TITEL
Bergtagen

TEKNIK
Gobelängteknik

STORLEK
40x45 cm

ÅR
2021

Tävlingsbidrag 3

bild 3 - Bergtagen

TITEL
Bergtagen