Publikomröstning

Jag röstar på

bild 4 - Färgstudie

Tävlingsbidrag 4

TITEL
Färgstudie

TEKNIK
Blandteknik

STORLEK
50x80 cm

ÅR
2021

Tävlingsbidrag 4

bild 4 - Färgstudie

TITEL
Färgstudie