Publikomröstning

Jag röstar på

bild 5 - Tröst och avsked

Tävlingsbidrag 5

TITEL
Tröst och avsked

TEKNIK
Äggoljetempra

STORLEK
70x101 cm

ÅR
2020

Tävlingsbidrag 5

bild 5 - Tröst och avsked

TITEL
Tröst och avsked