Jubileumsutställning

NYANSEN Finlandssvenska kulturföreningen

20 års jubileumsutställning

Utställningstid 9/10 – 28/11 2020

Biblioteket, Finladsinstitutet

Medverkande konstnärer:
Ulla Honkanen, Kjell Jansson, Beatrice Jurdell, Kerstin Lindström, Peter
Nyblom, Helen Renlund, Carola Wallin och Ritva Öberg.