Medlemsansökan- Jäsenhakemus- Membership Application

Här hittar du medlemsansökan samt stödmedlemsansökan.
Täältä löydät jäsenhakemuksen och kannatusjäsenhakemuksen.
Here you find the Membership Application and Supporting Membership Application.

Medlemsansökan
Du har möjlighet att ansöka medlemskap eller stödmedlemskap hos Suomiart. Ansökningshandlingar hittar du här på bifogad länk (ansökningshandlingar).
Per post:
Till ansökningshandlingarna bifogar du fem stycken bilder på dina alster med god kvalité och eventuell cv.

Ansökningshandlingar.pdf

Skicka din ansökan och bilder till adressen:

Suomiart
C/o Kooperativet
Birkagatan 19
113 36 Stockholm

Per mail:
Till ansökningshandlingarna bifogar du fem stycken bilder på dina alster (jpg. format*) med god kvalité och eventuell cv.
*Öppna dina bilder i Paint. Spara som jpg. format. OBS max storlek 2 Mb per bild.

Ansökningshandlingar.word

Skicka ansökan och bilder till mailadress:
info@suomiart.se

Medlemsavgift
Ansökningarna behandlas i föreningens styrelse.
När du har blivit vald betalar du medlemsavgiften utan dröjsmål. Medlemsavgiften per år är 250 kr.
Medlemsavgiften betalas in på Pg 279034-3

Stödmedlemsskap
Om du vill bli stödmedlem i Suomiart betalar du istället 200 kr till Pg 279034-3


Jäsenhakemus
Sinulla on mahdollisuus hakea Suomiartin jäseneksi tai kannatusjäseneksi. Hakemuslomakkeen saat tulostettua tältä sivulta (hakulomake).

Postitse
Liitä hakemukseen viisi hyvälaatuista teoskuvaa taiteestasi ja mahdollisesti cv.

Hakulomake.pdf

Läheta hakemus ja kuvasi osoitteeseen:
Suomiart
C/o Kooperativet
Birkagatan 19
113 36 Stockholm

Sähköpostitse
Liitä hakemukseen viisi hyvälaatuista teoskuvaa taiteestasi (jpg. koko*) ja mahdollisesti cv.
*Avaa kuvasi Paint-ohjelmalla. Säästä .jpg-kooksi. Huom. max. 2 Mb per kuva.

Hakulomake.word

Lähetä hakemus ja kuvasi sähköpostitse osoitteeseen:
info@suomiart.se

Jäsenmaksu
Jäsenhakemukset käsitellään yhdistyksen johtokunnassa.
Kun sinut on valittu jäseneksi maksat jäsenmaksun välittömästi. Jäsenmaksu on vuodessa 250 kr .
Jäsenmaksu maksetaan Pg 279034-3

Kannatusjäsen
Jos haluat olla kannatusjäsen Suomiartissa maksat ainoastaan 200 kr
Pg 279034-3


Membership Application
You are able to apply for membership or supporting membership in Suomiart here. The application form is found on the link below (applicationform).

By mail:
Together with your application form attach 5 good quality images of your art work and possibly your cv.

Applicationform.pdf

Send your application form and images to the address:
Suomiart
C/o Kooperativet
Birkagatan 19
113 36 Stockholm

By e-mail
Together with your applicationform attach 5 images of good quality (jpg format*) and possibly your cv.
*Open your images in Paint. Save the images as jpg. OBS! Max.size 2 Mb per image.

Applicationform.word

Send your application and images to e-mail address:
info@suomiart.se

Supporting membership
If you would like to become a supporting member of Suomiart you simply pay 200 kr to Pg 279034-3.

The Membership fee
Applications are dealt with in the board of the association.
When you are approved as member you pay the membership fee right away. The membership fee is 250 kr.
The membership fee has to be done to Pg 279034-3