Partners – Yhteistyökumppanit – Partners

KFA Konstnärsalliansen

Suomiart har rätt att ingå avtal, bevaka och inkassera upphovsrättsersättningar med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicenser" via KFA Konstnärsalliansen.